BRAUN Infusomat Space - Dokumentasjon på opplæring (v. 1.7)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medisinsk teknologi/Avdeling for behandlingshjelpemidler

Mer informasjon...

Braun Infusomat Space - Dokumentasjon på opplæring   http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Grafisk%20profil/logo%20Helse%20Stavanger.jpg

 Utstyrsnavn: Braun Infusomat Space

Kandidaten kan/har forstått.

Generelt

Opplæring i håndtering av aktuelt apparat.

 

 

Gjort seg kjent med apparatets norske brukermanual.

 

Apparat-spesifikk opplæring

Skru av og på.

 

Klargjøre infusjon. (Fylle infusjonssettet/ plassere infusjonssettet i pumpen).

 

Tilkobling mot pasient.

 

Endring av infusjonshastigheten.

 

Nullstille pumpen, samt å forstå begrepene: Infundert volum, total volum, tid og hastighet."Anti reverse flow".

 

Gi bolus.

 

Avslutte infusjon.

 

Alarmer.

 

Kjenne til enkle feilkoder.

 

Lading av batteri.

 

Renhold.

 

Rutiner for melding av feil.

 

Innstille medikamentdosering (Doseringskalkulasjon).

 

Stille pumpen i standby posisjon.

 

Bolusfunksjon.

 

Okklusjonstrykk.

 

Lydstyrke.

 

Dråpekontroll av/på.

 

Batterikapasitet.

 

Rutiner ved feil og uønskede hendelser.

 

Rutiner ved behov for klinisk bistand.

 

Medisinsk bruk

Opplæring i medisinsk bruk av apparatet (eks. plassering, dosering, hygiene m.m).

 

 

Det forutsettes at helsepersonell har gjort seg kjent med sykehusets rutiner knyttet til klinisk teknisk håndtering av apparatet, og gjort seg kjent med Prosedyre for medisinsk utstyr ved avdeling for Behandlingshjelpemidler i EQS

 Kandidaten er selv ansvarlig for å melde behov dersom vedkommende trenger mer opplæring eller oppfrisking

 

Dato for opplæring:___________           ---------------------------------------         ---------------------------------------     

                                                                 Signatur ansatt/kandidat               Signatur opplæringsansvarlig

                                                                   (mottatt opplæring)                            (gitt opplæring)


Kapittelmeny