Philips E70 Dokumentasjon på opplæring (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medisinsk teknologi/Avdeling for behandlingshjelpemidler

Mer informasjon...

                                                                                              http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Grafisk%20profil/logo%20Helse%20Stavanger.jpg

DOKUMENTASJON PÅ OPPLÆRING  

Utstyrsnavn: Philips E70, hostemaskin.

Kandidaten kan/forstår:

Generelt:

 

Opplæring i håndtering av aktuelt apparat.

 

Gjort seg kjent med apparatets norske brukermanual.

 

Apparatspesifikk opplæring:

Skru apparatet av og på.

 

Klargjøre behandling:

    - Korrekt plassering av apparatet.

    - Velge korrekt programoppsett.

    - Oppkobling av slangesett og filter.

 

Håndtering av sekret i filter og slange.

 

Kunne gjennomføre behandlingsprosedyre på aktuell pasient.

 

Kjenne til menyer og betjeningsknapper for å kunne gjennomføre aktuell behandlingsprosedyre.

 

Forstå følgende begreper:

     - Insufflasjonstrykk.

     - Eksufflasjonstrykk.

     - Oscillering.

   

 

Renholdsrutiner for apparat og forbruksmateriell.

 

Rutiner for bytte av forbruksmateriell.

 

Hygiene i forbindelse med bruk av apparatet.

 

Lading av batteri, samt forventet batterikapasitet.

 

Kunne håndtere vanlige alarmmeldinger fra apparatet.

 

Kjenne til enkle feilkoder på apparatet

 

Rutiner ved behov for klinisk bistand.

 

Rutiner ved tekniske feil, samt uønskede hendelser.

 

Medisinsk bruk:

Opplæring i medisinsk bruk av apparatet

(Ev. indikasjoner/kontraindikasjoner.).

 

 

VIKTIG:

Det forutsettes at helsepersonell har gjort seg kjent med sykehusets rutiner knyttet til klinisk teknisk håndtering av apparatet, og gjort seg kjent med «Prosedyre for medisinsk utstyr ved Avdeling for Behandlingshjelpemidler» i sykehusets kvalitetssystem EQS.

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde behov dersom vedkommende trenger mer opplæring eller oppfrisking

 

 

Dato for opplæring/

Sertifisering:

 

                                          _____________________________          _____________________________                    

Signatur:                            Ansatt/kandidat (Mottatt opplæring)          Opplæringsansvarlig (Gitt opplæring)


Kapittelmeny