Informasjon om primærhenvisninger til klinisk ernæringsfysiolog v. 2.0

Henvisning til Ernæringspoliklinikken ved SUS

 

Fastleger kan henvise pasienter til klinisk ernæringsfysiolog ved SUS. Dette vil gjelde barn og voksne med en avklart somatisk tilstand der det foreligger ernæringsmessige utfordringer: 

 

        Lavt matinntak, underernæring, svelgvansker, vekttap (f.eks. ved kreftsykdom, nevrologiske utfordringer) klassifisert ved:

o   Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder

o   KMI < 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)

o   KMI < 20 kg/m2 (> 70 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder

         Vektendring eller toleranseproblematikk ved sondeernæring

         Barn med ernæringsproblem med negativ påvirkning av vektutvikling

         Alvorlig svangerskapskvalme med utilstrekkelig vektøkning i svangerskapet

  

Tilbudet vil ikke gjelde for pasienter med generell overvekt/fedmeproblematikk, IBS, matvareintoleranser, diabetes hos voksne og spiseforstyrrelser.

 

Henvisningen skal inneholde:

Diagnose og henvisningsårsak

Relevant sykehistorie

Informasjon om høyde- og vektutvikling

Utprøvde tiltak og evt. effekt

 

En konsultasjon kan innebære:

o   Kartlegging av kosthold

o   Vurdering av ernæringsstatus

o   Veiledning om tiltak knyttet til ernæringsbehandling eks. spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring

 

Tjenesteadresse:

Pasienter som oppfyller henvisningskriteriene kan henvises til:

Ernæringsfysiologi, Stavanger universitetssjukehus, Våland, id: 90127