Prosedyre for oppgavedeling mellom fastleger og sykehusleger - PROFS v. 2.0