Prosedyre for oppgavedeling mellom fastleger og sykehusleger - PROFS (v. 2.0)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Fag og foretaksutvikling

Mer informasjon...
PROFS_ver_2.0.pdf
Kapittelmeny