Prosedyre for oppgavedeling mellom fastleger og sykehusleger - PROFS (v. 1.3)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Avdeling Fag, forskning og utdanning

Mer informasjon...
Prosedyre_for_oppgavedeling_mellom_fastleger_og_sykehusleger_-_PROFS.docx
Kapittelmeny