Flocare Infinity III - Dokumentasjon på opplæring (v. 1.0)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medisinsk teknologi/Avdeling for behandlingshjelpemidler

Mer informasjon...

                                                                                              http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Grafisk%20profil/logo%20Helse%20Stavanger.jpg

DOKUMENTASJON PÅ OPPLÆRING  

Utstyrsnavn: Flocare Infinity III, ernæringspumpe.

Kandidaten kan/forstår:

Generelt:

 

Opplæring i håndtering av aktuelt apparat.

 

Gjort seg kjent med apparatets norske brukermanual.

 

Apparatspesifikk opplæring:

Skru apparatet av og på.

 

Klargjøre infusjon:

    - Velge korrekt pumpesett fra Nutricia for Flocare Infinity III.

    - Plassere infusjonssettet i pumpen.

    - Fylle infusjonssettet.

 

Korrekt plassering av apparatet, samt tilkobling mot pasient.

 

Nullstille pumpen.

 

Kjenne til hvilket modus pumpen skal brukes i.

    - Hastighet. (Kontinuerlig modus)

    - Volum/hastighet. (Tidsmodus)

 

Kjenne til menyoppsettet for å kunne betjene pumpen.

Forstå følgende begreper:

     -Infundert volum, målvolum, flow/strømningshastighet,

     -"Free flow protection".

 

Endring av infusjonshastighet.

 

Endre ev. programmer.

 

Avslutte infusjon.

 

Kunne håndtere vanlige alarmer fra pumpen.

 

Kjenne til enkle feilkoder.

 

Lading av batteri, samt forventet batterikapasietet.

 

Renholdsrutiner for pumpen.

 

Rutiner ved behov for klinisk bistand.

 

Rutiner ved tekniske feil, samt uønskede hendelser.

 

Medisinsk bruk:

Opplæring i medisinsk bruk av apparatet (f. eks. dosering, flow/hastghet mm.).

 

 

VIKTIG:

Det forutsettes at helsepersonell har gjort seg kjent med sykehusets rutiner knyttet til klinisk teknisk håndtering av apparatet, og gjort seg kjent med «Prosedyre for medisinsk utstyr ved Avdeling for Behandlingshjelpemidler» i sykehusets kvalitetssystem EQS.

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde behov dersom vedkommende trenger mer opplæring eller oppfrisking

 

 

Dato for opplæring/

Sertifisering:

 

                                          _____________________________          _____________________________                    

Signatur:                            Ansatt/kandidat (Mottatt opplæring)            Oplæringsansvarlig (Gitt opplæring)


Kapittelmeny