Intermitterende CPAP - Dokumentasjon på opplæring (v. 1.5)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medisinsk teknologi/Avdeling for behandlingshjelpemidler

Mer informasjon...

 

http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Grafisk%20profil/logo%20Helse%20Stavanger.jpg

 

 

Dokumentasjon på opplæring i medisinsk utstyr til hjemmebehandling.

 

 

 

Utstyrsnavn: Intermitterende CPAP ventilert maske

 

Kandidaten kan/har forstått.

Generelt

Opplæring i håndtering av aktuelt apparat

 

 

Gjort seg kjent med apparatets norske brukermanual

 

Apparat-spesifikk opplæring

Kan skru av og på

 

Klargjøre pasientkrets (slange og maske)

 

Ukentlig/daglig renhold av slange og maske

 

Rutiner knyttet til hygiene og smitte

 

Håndtering av ventilert maske. (Pasienten må ha kontinuerlig tilsyn, slik at masken kan fjernes ved behov).

 

Rutiner for bytte av forbruksmateriell

 

Korrekt plassering av apparatet

 

Bytte av støvfilter

 

Rutiner ved behov for klinisk bistand

 

Rutiner ved feil og uønskede hendelser

 

VED BRUK AV FORSTØVER AERONEB PRO X

 

Klargjøring av pasientkrets

 

Skifterutiner forstøverenhet og T-stykke

 

Renhold av maske etter bruk

 

Renhold av slange og Whisper swivel

 

Medisinsk bruk

Opplæring i medisinsk bruk av apparatet (eks. pusteteknikk, dosering, m.m)

 

 

Det forutsettes at helsepersonell har gjort seg kjent med sykehusets rutiner knyttet til klinisk teknisk håndtering av apparatet, og gjort seg kjent med Prosedyre for medisinsk utstyr ved Avdeling for Behandlingshjelpemidler i EQS.

 

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde behov dersom vedkommende trenger mer opplæring eller oppfrisking

Dato for opplæring:___________________________________

 

---------------------------------------        ---------------------------------

Signatur ansatt/kandidat                      Signatur (gitt opplæring)

(mottatt opplæring)                            (gitt opplæring)


Kapittelmeny