Everflow - Dokumentasjon på opplæring (v. 1.6)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medisinsk teknologi/Avdeling for behandlingshjelpemidler

Mer informasjon...

 

http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Grafisk%20profil/logo%20Helse%20Stavanger.jpg

 

Dokumentasjon på opplæring i medisinsk utstyr til hjemmebehandling.

 

 

Utstyrsnavn: Everflo

 

Kandidaten kan/har forstått.

Generelt

Opplæring i håndtering av aktuelt apparat

 

 

Gjort seg kjent med apparatets norske brukermanual

 

Apparat-spesifikk opplæring

Skru av og på

 

Klargjøre pasientkrets. (slange, svivel og nesekateter)

 

Kontrollere innstillinger

 

Kunne håndtere følgende alarmer

-      Gul alarmlampe for O2

-      Lydalarm

-      Alarm for strømbrudd

 

Rutiner for renhold av apparat

 

Rutiner for renhold av filter

 

Rutiner for bytte av forbruksmateriell

 

Korrekt plassering av apparatet

 

Rutiner ved behov for klinisk bistand

 

Rutiner ved feil og uønskede hendelser

 

Medisinsk bruk

Opplæring i medisinsk bruk av apparatet (eks. pusteteknikk, dosering, m.m)

 

 

Det forutsettes at helsepersonell har gjort seg kjent med sykehusets rutiner knyttet til klinisk teknisk håndtering av apparatet, og gjort seg kjent med Prosedyre for medisinsk utstyr ved avdeling for Behandlingshjelpemidler i EQS

 

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde behov dersom vedkommende trenger mer opplæring eller oppfrisking

 

Dato for opplæring:___________________________________

 

 

 

---------------------------------------        ---------------------------------

Signatur ansatt/kandidat                      Signatur (gitt opplæring)

(mottatt opplæring)                            (gitt opplæring)


Kapittelmeny