Ambix Active - dokumentasjon på opplæring (v. 1.0)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medisinsk teknologi/Avdeling for behandlingshjelpemidler

Mer informasjon...

Ambix Active - Dokumentasjon på opplæring

  Utstyrsnavn: Ambix Active

Kandidaten kan/har forstått.

Generelt

Opplæring i håndtering av aktuelt apparat

 

 

Gjort seg kjent med apparatets norske brukermanual

 

Apparat-spesifikk opplæring

Skru av og på

 

Klargjøre infusjon:

       - Velge korrekt Ambix pumpesett.

       - Plassere infusjonssettet i pumpen.

       - Fylle infusjonssettet.

 - Velg program. (Kontinuerlig flow/tidsstyrt modus).

 

Tilkobling mot pasient.

 

Nullstille pumpen, samt forstå begrepene: Infundert volum, målvolum, flow/strømningshastighet, tid, hastighet ,"Free flow protection" og modus/programvalg.

 

Gi bolus.

 

Avslutte infusjon.

 

Endring av infusjonshastighet.

 

Alarmer.

 

Kjenne til enkle feilkoder.

 

Lading av batteri.

 

Renhold.

 

Rutiner ved behov for klinisk bistand.

 

Rutiner ved feil og uønskede hendelser.

 

Medisinsk bruk

Opplæring i medisinsk bruk av apparatet (eks. plassering,  dosering, hygiene m.m).

 

Det forutsettes at helsepersonell har gjort seg kjent med  sykehusets rutiner knyttet til klinisk teknisk håndtering av apparatet, og gjort seg kjent med 

Prosedyre for medisinsk utstyr ved avdeling for Behandlingshjelpemidler i EQS

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde behov dersom vedkommende trenger mer opplæring eller oppfrisking

 

Dato for opplæring:________                               ----------------------------           ----------------------------

                                                        Signatur ansatt/kandidat                      Signatur oppplæringsansvarlig

                                                                                    (Mottatt opplæring)                                    (Gitt opplæring)

 


Kapittelmeny