Fisher & Paykel MR850 - Dokumentasjon på opplæring (v. 1.6)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medisinsk teknologi/Avdeling for behandlingshjelpemidler

Mer informasjon...

 

http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Grafisk%20profil/logo%20Helse%20Stavanger.jpg

 

Dokumentasjon på opplæring i medisinsk utstyr til hjemmebehandling.

 

 

 

Utstyrsnavn: F&P MR850

 

Kandidaten kan/har forstått.

Generelt

Opplæring i håndtering av aktuelt apparat

 

 

Gjort seg kjent med apparatets norske brukermanual

 

Apparat-spesifikk opplæring

Kan skru av og på apparatet

 

Klargjøre og koble opp pasientkrets. (slange, iv-sett og vannpose.)(Temp. sensor og varmekabel).

 

Kan fylle vannkammer (sterilt eller kokt vann)

 

Kan håndtere tekniske/kliniske alarmer

 

Rutiner for renhold av forbruksmateriell

 

Rutiner for bytte av forbruksmateriell.

-slangesett 

-vannpose

 

Korrekt plassering av:

-BIPAP

-fukter

 

Tiltak knyttet til fukt i slange

 

Rutiner ved behov for klinisk bistand

 

Rutiner ved feil og uønskede hendelser

 

Medisinsk bruk

Opplæring i medisinsk bruk av apparatet (eks. pusteteknikk, dosering, m.m)

 

 

Det forutsettes at helsepersonell har gjort seg kjent med sykehusets rutiner knyttet til klinisk teknisk håndtering av apparatet, og gjort seg kjent med Prosedyre for medisinsk utstyr ved avdeling for Behandlingshjelpemidler i EQS

 

 

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde behov dersom vedkommende trenger mer opplæring eller oppfrisking

 

Dato for opplæring:___________________________________

 

 

 

---------------------------------------        ---------------------------------

Signatur ansatt/kandidat                      Signatur (gitt opplæring)

(mottatt opplæring)                            (gitt opplæring)


Kapittelmeny