Delir, akutt - Fakta om delir hos eldre (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Mottaksklinikken/Med/Geriatrisk seksjon

Mer informasjon...

Delirium

 

n  Definisjon:

 

n  Delirium er et transitorisk globalt hjernesyndrom som er kjennetegnet ved svikt av kognitive evner og oppmerksomhet samt forstyrret psykomotorisk adferd og forstyrret våken/søvnrytme

n  Ofte rastløshet, vandring, søvnforstyrrelser

n  Feiltolkning av sanseinntrykk, hallusinasjoner og vrangforestillinger

n  Nesten alltid bakenforliggende somatisk sykdom

n  Svingende forløp, ofte verre kveld og natt.

 

 

 

n  Viktige utløsende årsaker til delirium er bla:

 

n  Smerter

n  Brudd- spesielt hofte

n  Urinretensjon

n  Dehydrering

n  Infeksjoner- pneumoni og UVI vanligste årsaker hos eldre

n  Akutt hjerteinfarkt

n  Hjerneslag

n  Elektrolyttforstyrrelser

n  Anemi

n  Hypo- eller hyperglykemi, andre endokrine forstyrrelser

n  Bruk av fysiske hindre (sengehester, venefloner), urinkateter

n  Endret søvn-/våkenhetsmønster i sykehus

n  Legemidler, spesielt antikolinerge

n  Intoksikasjon med eller abstinens fra alkohol eller vanedannede legemidler

n  Ofte flere årsaker samtidig

 

 

 

Risikofaktorer

 

n  Høy alder: aldersforandringer med redusert reservekapasitet gjør kroppen mer sårbar for ulike typer påkjenninger.

n  Preeksisterende kognitiv svikt

n  Sviktende daglig funksjon (trenger hjelp med ADL/IADL)

n  Multimorbiditet

n  Polyfarmasi

n  Sviktende syn og hørsel

n  Fraktur, infeksjon, alvorlig sykdom

 

 

 

 

Forekomst:

 

Pas over 75 år akutt innlagt i medisinske avdelinger: 15-30%

Eldre med hoftebrudd: Forekomst ca 50%. Tilstede preoperativt el oppstår postoperativt.

Eldre i intensivenheter: Over 70%.

Akutt hjerneslag: Ca 40-50% har delir i forløpet

Terminale pasienter: 80%

 

 

Tre undertyper av delir:

 

q  Hyperaktiv (20% av pas med delir i sykehusavdeling)

q  Psykomotorisk urolig, vandrer, drar ut urinkatetre

n  Disse pasienter er ofte agiterte, desorienterte, forvirrede og kan ha hallusinasjoner

n  OBS høy fallrisiko

q  Hypoaktiv (30%)(«stille delir»)

 

q  Ligger ofte rolig i sengen, krever ingenting, trekker seg tilbake

n  Disse pasienter kan være stille og rolig, men likevel forvirret, desorientert og apatiske

n  Kan lett overses eller forveksles med depresjon/demens

n  Vanlig hos eldre pasienter

n  Dårligere prognose enn hyperaktivt delirium (ofte ikke erkjent)

n  OBS risiko for liggesår

 

q  Blandet (50%)

n  Tilstanden fluktuerer mellom hyperaktiv og hypoaktiv

 

 

Delirium: ICD-10 diagnose:

 

n  A. Redusert bevissthetsnivå i form av nedsatt oppfattelse av omgivelsene og svekket oppmerksomhet.

B.
Kognitive forstyrrelser som manifesterer seg både ved

n  1. Svekket korttidshukommelse og umiddelbar gjenkallingsevne med relativt velbevart langtidshukommelse OG
2. Desorientering i tid, sted eller egne data.

C. Psykomotoriske forstyrrelser med minst en av følgende:
1. Rask endring fra hypoaktivitet til hyperaktivitet.
2. Økt reaksjonstid.
3. Økt eller nedsatt talestrøm.
4. Tendens til å fare sammen.

D. Forstyrret søvn- våkenhetsrytme med minst en av følgende:
1. Insomnia eller invertert søvnrytme
2. Nattlig symptomforverring
3. Mareritt som kan fortsette som hallusinasjoner når pasienten har våknet

E. Akutt start og fluktuerende forløp.

F. Underliggende cerebral eller fysisk / systemisk sykdom.

 

 

 

Delirium vs demens:

 

Delirium:

n  Brå debut

n  Fluktuerende forløp

n  Varer fra timer til måneder

n  Forstyrret døgnrytme

n  Endret bevissthet

n  Redusert oppmerksomhet

n  Desorganisert tenkning

 

 

Demens

n  Langsom debut

n  Stabilt forløp (gradvis forverring over år)

n  Varer over tid - mer enn 6 mnd

n  Normal eller forstyrret døgnrytme

n  Normal bevissthet

n  Sterkt redusert hukommelse

n  Svekket tenkeevne

 

 

Prognose:

 

n  Pasienter som får delir har dårligere prognose enn pasienter som ikke får delir

n  Morbiditet og mortalitet er høyere hos pasienter som allerede har delir, eller utvikler delir under et sykehusopphold

n  Økt liggetid i sykehus, flere må overføres sykehjem

n  Langsommere og dårligere resultat av rehabilitering (gangfunksjon og ADL)

n  Delirium kan ha god prognose ved rask utredning og behandling av den/de utløsende årsak(er).

n  Symptomene kan forsvinne eller reduseres sterkt i løpet av få dager.

n  Vedvarende symptomer bør gi mistanke om at det foreligger flere samtidige utløsende/vedlikeholdende årsaker.

n  Ofte kan delirium imidlertid ha et protrahert forløp selv om behandlingen er adekvat.

n  Symptomer på kognitiv svikt kan vedvare. Om pas er vedvarende glemsk og desorientert i uker/måneder og øvrige symptomer på delirium er borte, bør man overveie om det kan foreligge en demenssykdom.

 

 

 

Delirium

 

n  Definisjon:

 

n  Delirium er et transitorisk globalt hjernesyndrom som er kjennetegnet ved svikt av kognitive evner og oppmerksomhet samt forstyrret psykomotorisk adferd og forstyrret våken/søvnrytme

n  Ofte rastløshet, vandring, søvnforstyrrelser

n  Feiltolkning av sanseinntrykk, hallusinasjoner og vrangforestillinger

n  Nesten alltid bakenforliggende somatisk sykdom

n  Svingende forløp, ofte verre kveld og natt.

 

 

 

n  Viktige utløsende årsaker til delirium er bla:

 

n  Smerter

n  Brudd- spesielt hofte

n  Urinretensjon

n  Dehydrering

n  Infeksjoner- pneumoni og UVI vanligste årsaker hos eldre

n  Akutt hjerteinfarkt

n  Hjerneslag

n  Elektrolyttforstyrrelser

n  Anemi

n  Hypo- eller hyperglykemi, andre endokrine forstyrrelser

n  Bruk av fysiske hindre (sengehester, venefloner), urinkateter

n  Endret søvn-/våkenhetsmønster i sykehus

n  Legemidler, spesielt antikolinerge

n  Intoksikasjon med eller abstinens fra alkohol eller vanedannede legemidler

n  Ofte flere årsaker samtidig

 

 

 

Risikofaktorer

 

n  Høy alder: aldersforandringer med redusert reservekapasitet gjør kroppen mer sårbar for ulike typer påkjenninger.

n  Preeksisterende kognitiv svikt

n  Sviktende daglig funksjon (trenger hjelp med ADL/IADL)

n  Multimorbiditet

n  Polyfarmasi

n  Sviktende syn og hørsel

n  Fraktur, infeksjon, alvorlig sykdom

 

 

 

 

Forekomst:

 

Pas over 75 år akutt innlagt i medisinske avdelinger: 15-30%

Eldre med hoftebrudd: Forekomst ca 50%. Tilstede preoperativt el oppstår postoperativt.

Eldre i intensivenheter: Over 70%.

Akutt hjerneslag: Ca 40-50% har delir i forløpet

Terminale pasienter: 80%

 

 

Tre undertyper av delir:

 

q  Hyperaktiv (20% av pas med delir i sykehusavdeling)

q  Psykomotorisk urolig, vandrer, drar ut urinkatetre

n  Disse pasienter er ofte agiterte, desorienterte, forvirrede og kan ha hallusinasjoner

n  OBS høy fallrisiko

q  Hypoaktiv (30%)(«stille delir»)

 

q  Ligger ofte rolig i sengen, krever ingenting, trekker seg tilbake

n  Disse pasienter kan være stille og rolig, men likevel forvirret, desorientert og apatiske

n  Kan lett overses eller forveksles med depresjon/demens

n  Vanlig hos eldre pasienter

n  Dårligere prognose enn hyperaktivt delirium (ofte ikke erkjent)

n  OBS risiko for liggesår

 

q  Blandet (50%)

n  Tilstanden fluktuerer mellom hyperaktiv og hypoaktiv

 

 

Delirium: ICD-10 diagnose:

 

n  A. Redusert bevissthetsnivå i form av nedsatt oppfattelse av omgivelsene og svekket oppmerksomhet.

B.
Kognitive forstyrrelser som manifesterer seg både ved

n  1. Svekket korttidshukommelse og umiddelbar gjenkallingsevne med relativt velbevart langtidshukommelse OG
2. Desorientering i tid, sted eller egne data.

C. Psykomotoriske forstyrrelser med minst en av følgende:
1. Rask endring fra hypoaktivitet til hyperaktivitet.
2. Økt reaksjonstid.
3. Økt eller nedsatt talestrøm.
4. Tendens til å fare sammen.

D. Forstyrret søvn- våkenhetsrytme med minst en av følgende:
1. Insomnia eller invertert søvnrytme
2. Nattlig symptomforverring
3. Mareritt som kan fortsette som hallusinasjoner når pasienten har våknet

E. Akutt start og fluktuerende forløp.

F. Underliggende cerebral eller fysisk / systemisk sykdom.

 

 

 

Delirium vs demens:

 

Delirium:

n  Brå debut

n  Fluktuerende forløp

n  Varer fra timer til måneder

n  Forstyrret døgnrytme

n  Endret bevissthet

n  Redusert oppmerksomhet

n  Desorganisert tenkning

 

 

Demens

n  Langsom debut

n  Stabilt forløp (gradvis forverring over år)

n  Varer over tid - mer enn 6 mnd

n  Normal eller forstyrret døgnrytme

n  Normal bevissthet

n  Sterkt redusert hukommelse

n  Svekket tenkeevne

 

 

Prognose:

 

n  Pasienter som får delir har dårligere prognose enn pasienter som ikke får delir

n  Morbiditet og mortalitet er høyere hos pasienter som allerede har delir, eller utvikler delir under et sykehusopphold

n  Økt liggetid i sykehus, flere må overføres sykehjem

n  Langsommere og dårligere resultat av rehabilitering (gangfunksjon og ADL)

n  Delirium kan ha god prognose ved rask utredning og behandling av den/de utløsende årsak(er).

n  Symptomene kan forsvinne eller reduseres sterkt i løpet av få dager.

n  Vedvarende symptomer bør gi mistanke om at det foreligger flere samtidige utløsende/vedlikeholdende årsaker.

n  Ofte kan delirium imidlertid ha et protrahert forløp selv om behandlingen er adekvat.

n  Symptomer på kognitiv svikt kan vedvare. Om pas er vedvarende glemsk og desorientert i uker/måneder og øvrige symptomer på delirium er borte, bør man overveie om det kan foreligge en demenssykdom.

 

 

 

Delirium

 

n  Definisjon:

 

n  Delirium er et transitorisk globalt hjernesyndrom som er kjennetegnet ved svikt av kognitive evner og oppmerksomhet samt forstyrret psykomotorisk adferd og forstyrret våken/søvnrytme

n  Ofte rastløshet, vandring, søvnforstyrrelser

n  Feiltolkning av sanseinntrykk, hallusinasjoner og vrangforestillinger

n  Nesten alltid bakenforliggende somatisk sykdom

n  Svingende forløp, ofte verre kveld og natt.

 

 

 

n  Viktige utløsende årsaker til delirium er bla:

 

n  Smerter

n  Brudd- spesielt hofte

n  Urinretensjon

n  Dehydrering

n  Infeksjoner- pneumoni og UVI vanligste årsaker hos eldre

n  Akutt hjerteinfarkt

n  Hjerneslag

n  Elektrolyttforstyrrelser

n  Anemi

n  Hypo- eller hyperglykemi, andre endokrine forstyrrelser

n  Bruk av fysiske hindre (sengehester, venefloner), urinkateter

n  Endret søvn-/våkenhetsmønster i sykehus

n  Legemidler, spesielt antikolinerge

n  Intoksikasjon med eller abstinens fra alkohol eller vanedannede legemidler

n  Ofte flere årsaker samtidig

 

 

 

Risikofaktorer

 

n  Høy alder: aldersforandringer med redusert reservekapasitet gjør kroppen mer sårbar for ulike typer påkjenninger.

n  Preeksisterende kognitiv svikt

n  Sviktende daglig funksjon (trenger hjelp med ADL/IADL)

n  Multimorbiditet

n  Polyfarmasi

n  Sviktende syn og hørsel

n  Fraktur, infeksjon, alvorlig sykdom

 

 

 

 

Forekomst:

 

Pas over 75 år akutt innlagt i medisinske avdelinger: 15-30%

Eldre med hoftebrudd: Forekomst ca 50%. Tilstede preoperativt el oppstår postoperativt.

Eldre i intensivenheter: Over 70%.

Akutt hjerneslag: Ca 40-50% har delir i forløpet

Terminale pasienter: 80%

 

 

Tre undertyper av delir:

 

q  Hyperaktiv (20% av pas med delir i sykehusavdeling)

q  Psykomotorisk urolig, vandrer, drar ut urinkatetre

n  Disse pasienter er ofte agiterte, desorienterte, forvirrede og kan ha hallusinasjoner

n  OBS høy fallrisiko

q  Hypoaktiv (30%)(«stille delir»)

 

q  Ligger ofte rolig i sengen, krever ingenting, trekker seg tilbake

n  Disse pasienter kan være stille og rolig, men likevel forvirret, desorientert og apatiske

n  Kan lett overses eller forveksles med depresjon/demens

n  Vanlig hos eldre pasienter

n  Dårligere prognose enn hyperaktivt delirium (ofte ikke erkjent)

n  OBS risiko for liggesår

 

q  Blandet (50%)

n  Tilstanden fluktuerer mellom hyperaktiv og hypoaktiv

 

 

Delirium: ICD-10 diagnose:

 

n  A. Redusert bevissthetsnivå i form av nedsatt oppfattelse av omgivelsene og svekket oppmerksomhet.

B.
Kognitive forstyrrelser som manifesterer seg både ved

n  1. Svekket korttidshukommelse og umiddelbar gjenkallingsevne med relativt velbevart langtidshukommelse OG
2. Desorientering i tid, sted eller egne data.

C. Psykomotoriske forstyrrelser med minst en av følgende:
1. Rask endring fra hypoaktivitet til hyperaktivitet.
2. Økt reaksjonstid.
3. Økt eller nedsatt talestrøm.
4. Tendens til å fare sammen.

D. Forstyrret søvn- våkenhetsrytme med minst en av følgende:
1. Insomnia eller invertert søvnrytme
2. Nattlig symptomforverring
3. Mareritt som kan fortsette som hallusinasjoner når pasienten har våknet

E. Akutt start og fluktuerende forløp.

F. Underliggende cerebral eller fysisk / systemisk sykdom.

 

 

 

Delirium vs demens:

 

Delirium:

n  Brå debut

n  Fluktuerende forløp

n  Varer fra timer til måneder

n  Forstyrret døgnrytme

n  Endret bevissthet

n  Redusert oppmerksomhet

n  Desorganisert tenkning

 

 

Demens

n  Langsom debut

n  Stabilt forløp (gradvis forverring over år)

n  Varer over tid - mer enn 6 mnd

n  Normal eller forstyrret døgnrytme

n  Normal bevissthet

n  Sterkt redusert hukommelse

n  Svekket tenkeevne

 

 

Prognose:

 

n  Pasienter som får delir har dårligere prognose enn pasienter som ikke får delir

n  Morbiditet og mortalitet er høyere hos pasienter som allerede har delir, eller utvikler delir under et sykehusopphold

n  Økt liggetid i sykehus, flere må overføres sykehjem

n  Langsommere og dårligere resultat av rehabilitering (gangfunksjon og ADL)

n  Delirium kan ha god prognose ved rask utredning og behandling av den/de utløsende årsak(er).

n  Symptomene kan forsvinne eller reduseres sterkt i løpet av få dager.

n  Vedvarende symptomer bør gi mistanke om at det foreligger flere samtidige utløsende/vedlikeholdende årsaker.

n  Ofte kan delirium imidlertid ha et protrahert forløp selv om behandlingen er adekvat.

n  Symptomer på kognitiv svikt kan vedvare. Om pas er vedvarende glemsk og desorientert i uker/måneder og øvrige symptomer på delirium er borte, bør man overveie om det kan foreligge en demenssykdom.

 

 

 

 

 

 


Kapittelmeny