1. Delir - akutt konfusjon hos eldre (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Mottaksklinikken/Med/Geriatrisk seksjon

Mer informasjon...
Pasient- og p\x{fffd}r\x{fffd}rendeinformasjon Oppf\x{fffd}lging Planlegge utskrivelse Utredning Behandling Innleggelse Akuttmottak  Henvisning Fakta om delir Lenker
Kapittelmeny