KPH BURA ARA LAR - Barn som pårørende (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Avdeling for unge voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...

Barn som pårørende

(Biologiske barn, adoptivbarn, stebarn, søsken, fosterbarn, barnebarn, nevøer og nieser)

 

Innbydelseskort, dåp, Lovely Elephant | Invitasjoner -

 

Vi som helsepersonell har ansvar for å etterspørre og bidra til å fange opp barn som pårørende når vi møter pasienter som har rusutfordringer eller psykiske vansker.  Vi som helsepersonell skal bidra til å bryte tabu og skape åpenhet. LAR Helse Stavanger ønsker å snakke med alle brukere om psykisk helse og rusmiddelbruk, og dets påvirkning på barn som pårørende. Ikke for å moralisere, men for å formidle kunnskap og skape åpenhet og rom for refleksjon.

Til barn som pårørende skal vi hjelpe å formidle at det ikke er uvanlig at foreldre eller andre familiemedlemmer kan drikke for mye alkohol, ta medisiner eller være mye lei seg og redde, da dette kan gjøre det lettere for barn å åpne opp om hvordan de har det.  At alle har en psykisk helse er viktig å formidle til barn og unge.


Psykisk og fysisk helse påvirker hverandre, og noen ganger kan foreldre eller andre familiemedlemmer ha somatiske sykdommer som kan ha vært medvirkende til at de har fått psykiske vansker eller utviklet rusmiddelavhengighet.

 

I samtaler med barn som pårørende ønsker vi å møte barnet med åpenhet og undring og tydeliggjøre at vi ser barnet og ønsker å hjelpe. Å få barnets tillit er en gave som innebærer et stort ansvar.  

 

Alle samtaler skal skje med samtykke og i samarbeid med deg som pasient hos oss. 

Som pårørende kan man ha ulike behov, fordi vi er ulike som mennesker. Vi reagerer gjerne ulikt når de rundt oss blir syke eller har det vanskelig, men vi kan alle ha et behov for å bli sett.

 

 

Nettsider hvor tilgjengelig informasjon ligger:

Helsedirektoratets temaside om pårørende

Avogtil.no

Oversikt over telefon- og chattetjenester for barn, unge og voksne.

Redd Barnas oversikt over telefon- og chattetjenester for barn og unge

Ungepårørende.no

Alderstilpasset informasjon for barn og unge som er pårørende.

Ung.no

Offentlig informasjonsnettsted for unge.

Barns Beste 

Nasjonalt kompetanse-nettverk for arbeid med barn som pårørende.

Blogg fra Barns Beste
Forskere, politikere,

erfaringskonsulenter og helsepersonell deler sin kunnskap og erfaring innenfor feltet barn som pårørende.

Pårørendeprogrammet

Ressurser for fagfolk - om pårørendearbeid.

Pårørendesenteret

Ressurser for pårørende.

Voksne for Barn
Filmer og andre verktøy til arbeid for barn som pårørende.

Helsenorge.no

Egne temasider om barns behov for åpenhet om forelders sykdom, og om tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus.

​Kapittel 5 i pårørendeveilederen handler om Informasjon og støtte til barn som pårørende

(Helsedirektoratet)

 

Vi ønsker veldig gjerne å lytte til og samtale med ditt barn og mindreårige søsken!

Vi ønsker å høre om hvordan barnet ditt eller søsken har det, og at de føler seg sett og hørt!

 Så ta gjerne kontakt med oss eller din behandler på LAR Helse Stavanger – poliklinikk LAR 78

May Helen Mitchell – barneansvarlig tlf. 902 88 654/ 51 51 29 27 (sentralbord 51 51 29 38)

Eirin Kristiansen – barneansvarlig på tlf. 951 55 612/ 51 51 29 26  (sentralbord  51 51 29 38)

 


Kapittelmeny