Ventemedisin (v. 1.0)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Avdeling for unge voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...

”Ventemedisin”

 

 • Det går kort tid fra pasienten får pasientrettigheter ved LAR Helse Stavanger til inntakssamtale med pasient. Derfor anbefales det som hovedregel at det ikke settes i gang ordninger med «ventemedisin»
 • Der det foreligger vedtak på LAR – behandling kan det i enkeltsaker vurderes behov for unntak fra hovedregel. Fastlege tar da kontakt med LAR lege og forespør «ventemedisin» i aktuell sak.
 • Anbefales – Subuxone maks 8 mg/dag (evt. film) som «ventemedisin». Det anbefales ikke foreskrevet B-preparat eller andre opiater i denne fasen.                                      Denne behandlingen skal skje i samarbeid mellom fastlege, LAR-lege og kommune. Fastlegen må vurdere den medisinske forsvarligheten. Det er viktig at sikkerheten for pasient og tredjepart ivaretas.
 • Utlevering av ventemedisin skal følge vanlige retningslinjer for innvilget oppstart i LAR: 
  • daglig utlevering
  • urinprøve x 1-2 per uke, observert av helsepersonell
  • fredag: dobbel dose + få med seg dosen for søndag, evt daglig utlevering dersom det er mulig.
 • Pasienten dekker selv utgiftene til «ventemedisin».

 


Kapittelmeny