1. Pasientforløp for personer som er amputert og skal ha benprotese (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF

Mer informasjon...
Rehabilitering Behandling Fakta om amputasjon Lenker Protesepoliklinikk Protesetilpasning og trening Poliklinisk proteseavklaring Pasient- og pårørendeinformasjon Rehabilitering Oppfølging Amputasjonsfasen Utredning  Behandling Henvisning
Kapittelmeny