1. Pasientforl°p spiseforstyrrelser (v. 1.4)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Voksne/Affektiv psykose/Enhet for spiseforstyrrelser

Mer informasjon...
Selvhjelpstiltak Oppf\x{fffd}lging/ tiltak Avslutning Behandling Utredning/ avklaring Henvisning mottas Kartlegging/ utredning/ henvisning Symptomer p\x{fffd} spiseforstyrrelse Spiseforstyrrelser er samlebetegnelse tilstander hvor normalt forhold til mat og kropp er forstyrret. Her finner du kriteriene for spiseforstyrrelse slik de beskrives i diagnosesystemet ICD-10 (WHO)
Kapittelmeny