Asperger syndrom, oppfølging (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Barn , unge, rus/Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling

Mer informasjon...
Helsestasjon Barnehage / Skole Henvisning Oppfanging Tilbakemelding Opplæring Utredning Diagnostisering Serviceerklæring Helse- og omsorgstjenester Pasient og Foresatte informasjon og opplæring Beskrivelse av Aspergers syndrom Fastlege BUPA - Barne og Ungdomspsykiatrisk avdeling Foreldre / Foresatte PPT - Pedagogisk Psykologisk tjeneste Litteratur / Referanser Tilbake til hovedsiden
Kapittelmeny