Bistand ved bruk av tvang og makt, kap.9 HOTL - Behandling - Tiltak (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Hode hals rehab/Fys.med og rehab./Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Lassa og HAVO)

Mer informasjon...
Avslutning Kartlegging - Utredning Bistand ved bruk av tvang og makt, kapittel 9 HOTL
Kapittelmeny