1.Kols , Pasientforl°p (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF

Mer informasjon...
AMK(113) Ambulanse Akuttmottak Akutt forverring Utredning Behandling Henvisning Behandling i sykehuset Dokumentasjon Pasient og p\x{fffd}r\x{fffd}rende,  informasjon og oppl\x{fffd}ring Sykdomsbeskrivelse Rehabilitering Lungepoliklinikk
Kapittelmeny