Spiseforstyrrelser Sola DPS: Diagnostisk praksis v. 1.1

Rutiner for diagnostikk

1. Henvisningsdiagnose og tidligere gitt diagnose skal tas med i vurdering.

2. Diagnose vurderes på grunnlag av følgende utredningstiltak:

  • Anamnese-opptak
  • Diagnostisk intervju (MINI)
  • Selvrapporterte symptomer fra spørreskjema
  • Evt. komparentopplysninger om dette kreves for å gjøre vurdering
  • Drøfting med kollega eller i tverrfaglig team

3. Det skal vurderes hva som er hoveddiagnose, og hva som er bidiagnoser.