1. Legemiddelassistert behandlingsforl°p (v. 1.0)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Avdeling for unge voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Lenker / referanser Skjema Barn som p\x{fffd}r\x{fffd}rende Informasjon om LAR behandlingen Informasjon til p\x{fffd}r\x{fffd}rende Informasjonsbrosjyre Henvisning Avslutning Behandling og oppf\x{fffd}lging Behandlings oppstart
Kapittelmeny