1. Legemiddelassistert behandlingsforløp (v. 1.0)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Avdeling for unge voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Lenker / referanser Skjema Barn som pårørende Informasjon om LAR behandlingen Informasjon til pårørende Informasjonsbrosjyre Henvisning Avslutning Behandling og oppfølging Behandlings oppstart
Kapittelmeny