05.Testiscancer.Behandlingsforløp v. 2.4
Oppf\x{fffd}lging ved SUS Pre  operative rutiner Oppf\x{fffd}lging ved HUS Henvisning vurderes av overlege Utskrivn. senge- post Postopr. rutiner Operasjon Innl. ERAS Kons. kreftforl\x{fffd}ps - koordinator / Ur.pol.spl. Innleggelse i sengepost Konsultasjon Ur.pol. lege Andre lenker Pasient- og p\x{fffd}r\x{fffd}rendeinformasjon og oppl\x{fffd}ring Pakkeforl\x{fffd}p Prioriteringsvei-     leder Urologi Kriterier for prioritering av ekstern henvisning Krav til henvisning fra prim\x{fffd}rlege Skjema, m\x{fffd}linger og registreringer Prosesskart