Pakkeforløp ved psykoseutvikling og psykoselidelser hos voksne (v. 1.10)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Klinikk psykisk helsevern voksne

Mer informasjon...
Mistanke ompsykoseutviklingRett tilhelsehjelpKartleggingUtredningKliniskbeslutning/forløpstidPlan-legging avbehandlingKommunalhelse- ogomsorgstjeneste.Fastlege.Annen henviser.Annen spesialistBrukermedvirkningog samhandlingPakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelseFørsteepisodeTilbake-vendendepsykose-episodePsykose medlangvarigesammensattebehovEvalueringAvslutningi psykiskhelsevernBehandlingved mistankeompsykoselidelseBehandlingpsykiskhelsevernbarn,unge ellervoksneBehandlingBehandlingBehandlingEvalueringEvalueringEvalueringAvslutning ipsykiskhelsevernAvslutning ipsykiskhelsevernAvslutning ipsykiskhelsevernVedvarendebehandlings-oppfølgingFørstesamtaleRett tilhelsehjelpKartleggingUtredningKliniskbeslutning/forløpstidPlan-legging avbehandlingFørstesamtaleRett tilhelsehjelpKartleggingUtredningKliniskbeslutning/forløpstidPlan-legging avbehandlingFørstesamtaleRett tilhelsehjelpKartleggingUtredningKliniskbeslutning/forløpstidPlan-legging avbehandlingFørstesamtaleI samarbeid med kommune m.flKoder i pakkeforløpetHenvisning/start:I samarbeid med kommune m.flI samarbeid med kommune m.flref. Helsedirektoratet: videreutviklet ved Klinikk psykisk helsevern voksne HMS-KP, HST
Kapittelmeny