Downs syndrom og demens, pasientforløp (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Kirurgisk divisjon (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Neste side Til neste side TIPS: Andre aktuelle lenker Lenke til generell «Sjekkliste for årlige helsekontroller av voksne og eldre personer med utviklingshemming» Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Avslutning Behandling - Tiltak Kartlegging - Utredning
Kapittelmeny