1.Asperger syndrom ,Pasientforløp (v. 1.4)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Barn , unge, rus/Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling

Mer informasjon...
Tilbakemelding Opplæring Utredning Diagnostisering Beskrivelse av Aspergers syndrom Oppfølging Henvisning Oppfanging Serviceerklæring Pasient- og foresatte informasjon og opplæring Litteratur / Referanser
Kapittelmeny