1.Primærrehabiliteringsforløp AFMR Lassa (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF

Mer informasjon...
Innkomst Kartlegging M\x{fffd}l - Tiltak Utskrivning Prim\x{fffd}rrehabiliteringsforl\x{fffd}p ved AFMR Lassa - Flytskjema Pasient og p\x{fffd}r\x{fffd}rendeinformasjon Kartlegging M\x{fffd}l - Tiltak Avslutning Grunnlagsinformasjon Inntak Inntak Pasient og p\x{fffd}r\x{fffd}rendeinformasjon Grunnlagsinformasjon
Kapittelmeny