Asperger syndrom, utredning - diagnostisering (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Barn , unge, rus/Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling

Mer informasjon...
Oppfølging Tilbakemelding Opplæring Henvisning Oppfanging Litteratur / Referanser Tilbake til hovedsiden Beskrivelse av Aspergers syndrom Serviceerklæring BUPA - Barne og Ungdomspsykiatrisk avdeling Pasient og foresatte informasjon og opplæring PPT -pedagogisk Psykologisk tjeneste Fastlege
-
Har ingen oppgaver i denne fasen. Helsestasjon
-
Har ingen oppgaver i denne fasen. Foreldre /  Foresatte Barnehage / skole
-
Kan bli kontaktet i forhold til at BUPA vil gjøre undersøkelser og intervjuer ute i barnehagen eller på skolen
Kapittelmeny