Bistand ved bruk av tvang og makt -Kartlegging/utredning kap 9 (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Hode hals rehab/Fys.med og rehab./Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Lassa og HAVO)

Mer informasjon...
Kapittel 4A Pasient- og brukerrettighetsloven Behandling Tiltak Avslutning Bistand ved bruk av tvang og makt, Kapittel 9 HOTL
Kapittelmeny