KPH BURA ARA Informasjonsbrosjyre (v. 1.3)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Barn , unge, rus/Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA)

Mer informasjon...

 

 

Har noen i din familie rus eller psykiske problemer og trenger noen å snakke med?

Flere av dere som har familiemedlemmer med rus eller psykiske problemer forteller om store påkjenninger. Mange opplever søvnproblemer, redsel, uro, sinne, store bekymringer, ensomhet, skam og noen også skyldfølelse.

Flere pårørende forteller at det kan hjelpe å snakke med fagpersoner som vet noe om rus eller psykiske problemer.  Andre finner mer nytte av å treffe andre i tilsvarende situasjon.

Det finnes ulike samtaletilbud i Rogaland om du har hov for det

 

KOMPASSET tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er for pårørende i sør Rogaland. Det er gratis. Man kan ta kontakt direkte, trenger ikke henvisning. Du finner mer informasjon om Kompasset her: www.kompasset.org

KOMPASSET Sandes                                                           

Jærveien 12

4319 Sandnes

Ta kontakt via tlf. 51 66 44 44/ 474 65 330 / 474 65 336 eller

mail: gard@kompasset.org, veslemoy@kompasset.org

Kompasset eies og drives av Blå Kors Norge

 

PårørendeSenteret har ulike tilbud til barn, unge og voksen som er berørt av andres sykdom eller rusmisbruk. Tilbudet er for pårørende i Rogaland. Det er gratis. Man kan ta kontakt direkte, trenger ingen henvisning. Du finner informasjon om PårørendeSenterets mestringskurs, grupper og samtaletilbud her: www.parorendesenter.no

PårørendeSenteret

Vaisenhusgata 39

4012 Stavanger

Ta kontakt via tlf. 51 53 11 11 eller mail: parorende@parorendesenteret.no

PårørendeSenteret eies og drives av Stiftelsen PårørendeSenteret

 

Veiledningssenteret for pårørende tilbyr veiledning, informasjon og støtte til alle aldersgrupper for pårørende til personer med alkohol-, medikament- og narkotikamisbruk, pårørende til innsatte i fengsel eller de som politiet er i kontakt med, samt etterlatte etter rusrelatert dødsfall. Tilbudet er for pårørende i hele Rogaland og Sunnhordaland. Det er gratis. Man kan ta kontakt direkte, trenger ingen henvisning.

Du finner mer informasjon om Veiledningssenteret for pårørende her: www.veiledningssenter.no 

 

Veiledningssenteret for pårørende Sandnes

Flintergaten 4

4307 Sandnes (2. etasje, inngang fra St. Olavsgate)

Ta kontakt på tlf. 51 66 42 02 eller mail: kontakt@veiledningssenteret.net

 

Veiledningssenteret for pårørende Haugesund

Breidablikkgata 57

5528 Haugesund

Ta kontakt på tlf. 52 71 78 80 eller mail: haugesund@veiledningssenteret.net

 

Veiledningssenteret for pårørende eies og drives av Norske kvinners Sanitetsforening, Rogaland

Landsforbundet mot Stoffmisbruk

Er en pårørendeorganisasjon for pårørende til mennesker med rusrelatert problematikk. De har ulike tilbud i Rogaland. Mer informasjon finner du på: www.motstoff.no

A-larm

A-larm er for deg som er rusavhengig eller pårørende, er barn eller ungdom og lever i en familie med rus, er arbeidsgiver, fagperson, arbeidskollega, venn og/eller ønsker å bidra som brukerrepresentant eller med frivillig arbeid. De har tilbud som pårørendekafe, selvhjelpsgrupper for mennesker med rusrelatert problematikk og ulike aktivitetstilbud. Mer informasjon finner en på: www.a-larm.no

A-larm

Hetlandsgt. 35

4012 Stavanger

Ta kontakt på tlf. 488 97 316 eller mail: trine@a-larm.no

 

AA

I tillegg har AA (anonyme alkoholikere) egne pårørendetilbud til familiemedlemmer, kalt Al-anon. Tilbudet er gratis. Man kan ta kontakt direkte, trenger ingen henvisning. Du finner informasjon om Al-anon her: www.al-anon.no

AL-ANON SERVICEKONTOR
Postboks 186

4302 Sandnes

Tlf. 51 66 00 00

Pårørendetilbud i spesialisthelsetjenesten

Alle som har familiemedlemmer som sliter med rusrelatert- eller psykiske problematikk kan også ta kontakt med det stedet hvor ditt familiemedlem får behandling og undersøke hvilke pårørendetilbud de har der.

I tillegg er det tilbud for deg som er barn under 18 år som har en eller begge foreldre som har rusrelatert- eller psykiske problematikk. Du har en juridisk rett på informasjon om din foreldres sykdom/problematikk og kan ta kontakt med barneansvarlig på det stedet hvor din mor eller far får behandling for å gjøre avtale om dette. Mer informasjon finner om barn som pårørende finner en på www.barnsbeste.no

 


Kapittelmeny