Bistand ved bruk av tvang og makt, kap 9 HOTL - Avslutning (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Hode hals rehab/Avdeling for fys.med og rehabilitering

Mer informasjon...
Kartlegging Utredning Behandling Tiltak Bistand ved bruk av tvang og makt, Kapittel 9 HOTL
Kapittelmeny