1. Pasientforløp i palliasjon (v. 1.4)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...
.Informasjon til pasient og pårørendeAktuelle lenker forhelsepersonellSymptomlindringOmsorg ogbehandling vedlivets sluttHvilke pasienter har palliative behov?Pasientforløp i palliasjonKoordinering og individuell planØkt livskvalitet med lindrende behandlingTverrfagligepalliative tiltakBarn sompårørendeBarnepalliasjonKommunenespalliative tilbudKartlegging og vurderingav symptomer og behovOppfølging, avtalerog evalueringMetodeSamhandling og gode overganger mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.Maler, sjekklister, kontaktinformasjonCOVID-19

Kapittelmeny