02.Vesicacancer.Behandlingsforløp. v. 1.4
BCG etter skjema Preopr. rutiner Dagkirurgi TUR - V Postopr. rutiner Utskrivning fra sengepost Innleggelse sengepost Innleggelse ERAS Henv.onkolog neoadj.kjemoterapi Cystektomi HUS evt.str\x{fffd}leterapi Evt. innstillering BCG Info hist. svar videre beh. TUR-V m/Hexvix Positiv cytologi Negativ cytologi Oppf\x{fffd}lg. Ca.vesica TUR-V Residiv under beh. TUR-V m/biopsi Vurdering henv. fra prim\x{fffd}rlege Oppf\x{fffd}lg. Radikal cystektomi Kons./  cystoskopi urolog Andre lenker Pasient- og p\x{fffd}r\x{fffd}rendeinformasjon og oppl\x{fffd}ring Pakkeforl\x{fffd}p Prioriteringsvei-     leder Urologi Kriterier for prioritering av ekstern henvisning Krav til henvisning fra prim\x{fffd}rlege Skjema, m\x{fffd}linger og registreringer Prosesskart