Hva er et rusproblem (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Avdeling for unge voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...

Hva er et rusproblem?

 

Det vil være ulike oppfatninger om når bruk av rusmidler og vanedannende medikamenter er et problem. I et barne- og familieperspektiv er det et problem ”når bruk av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og de funksjoner som skal ivaretas i familien når de følelsesmessige båndene mellom mennesker belastes og forstyrres av en parts bruk av rusmidler”.

 

Den medisinske definisjonen på rusmiddelavhengighet er at minst tre av de følgende beskrivelsene stemmer (ICD-10):

• Sterk lyst eller følelse av tvang til å innta rusmiddelet

• Problemer med å kontrollere inntaket mht. å begynne, å slutte og hvor mye man tar

• Fysiologisk abstinens, dvs. når rusmiddelinntaket opphører eller reduseres, får                         vedkommende kroppslige abstinenssymptomer som lindres av fortsatt inntak.

• Utvikling av toleranse, slik at økte mengder er nødvendig for å få samme effekt.

• Økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser.

• Rusmiddelbruken fortsetter til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser på helse og relasjoner

 

Den medisinske definisjonen på skadelig bruk av rusmidler er følgende (ICD-10):

Er bruksmønster som medfører fysisk eller psykisk skade, og at skaden er klart påviselig.

Varighet minst 1 måned eller gjentatte ganger innenfor 1 år.

 

Dersom du lurer på om du har et rusproblem kan du lese mer her;

http://snakkomrus.no/verktoy.html

 


Kapittelmeny