Asperger syndrom, oppfanging (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Barn , unge, rus/Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling

Mer informasjon...
Foreldre / Foresatte PPT- Pedagogisk Psykologisk tjeneste Fastlege
-
Fastlegen er sjelden aktør i selve oppfangingen BUPA-  Barne og Ungdoms psykiatrisk avdeling
-
Bupa kommer inn som aktør i forløpet etter at de har fått henvisning fra Fastlegen Pasient - og foresatte informasjon og opplæring Beskrivelse av Asperger syndrom Helsestasjon Barnehage / Skole Tilbakemelding Opplæring Henvisning Utredning Diagnostisering Oppfølging Litteratur / Referanser Serviceerklæring Helse og omsorgstjenester Tilbake til hovedsiden
Kapittelmeny