Spiseforstyrrelse: Råd om tilbakefallsforebygging (etter CBT-behandling) (v. 1.3)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Voksne/Affektiv psykose/Enhet for spiseforstyrrelser

Mer informasjon...

Til fastlegen:

De følgende momentene er sentrale temaer som behandles i kognitiv behandling for spiseforstyrrelser. Pasienter som har gjennomgått denne behandlingen kjenner til disse, og har lært noe om hvordan dette bidrar til å holde spiseforstyrrelsen fra livet. Det er god tilbakefallsforebygging å hjelpe pasientene til å se om spiseforstyrrelsen har ”sneket seg” innpå igjen. Dette skjer typisk ved at grunnleggende rutiner fra første boksen har sviktet. Ofte er det nok å minne om de strategiene de tidligere har brukt for å motarbeide spiseforstyrrelsens kraft. Gi støtte og oppmuntring til å re-starte disse tiltakene på ny.

 

Hvordan minimere risiko for tilbakefall

  • Oppretthold en regelmessig måltidsrutine
  • Unngå slanking, spesielt rigide og ekstreme dietter og dietter som utelukker bestemte typer mat
  • Oppretthold målvekt innenfor et avtalt variasjonsområde
  • Vær oppmerksom mot unyttig kroppssjekking eller unnvikenhet ift kroppen
  • Opprettholde og utvikle interesser for andre områder i livet
  • Bruk problemløsning for å mestre livsproblemer

 

Omstendigheter som kan øke risiko for tilbakefall 

         Forandringer og vanskeligheter i livet, endringer i vanlige rutiner (ferier og høytider)

         Vekttap eller vektøkning

         Graviditet og etter fødsel

         Lavt stemningsleie eller utvikling av behandlingstrengende depresjon

         Bryllupsdag (å være I sentrum for oppmerksomheten; press til å se godt ut)

 

 

“Tidlige varseltegn” på tilbakefall

Vær oppmerksom på din ”spiseforstyrrelses DVD” om den begynner å svive igjen. De følgende tidlige varseltegnene danner det første ”sporet” på DVD’en:

         Endringer i spisemønster, spesielt det å spise mindre, hoppe over måltider eller mellommåltider, utsette det å spise, spise “slankekost”

         Oppstart med å lese slankelitteratur slanke,- og moteblader og/eller websider med slankeinnhold

         Oppstart eller økning av kroppssjekking eller unngåelse

         Oppstart eller økning i det å måle seg/sammenligne seg med andre

         Veiing utenfor bestemte tider

         Økning i treningsmengde (særlig når det er på beskostning av sosiale aktiviteter eller som kompensasjon for at du har spist)

         Å kjenne behovet for å kaste opp eller bruke avføringsmidler/vanndrivende midler

         Trang til overspising

         Økt opptatthet på mat og spising

         Tiltakende misnøye med form og vekt, og en sterkt ønske om å endre form og vekt

         Vekten faller under en kroppsmasseindeks på 19.0

Ø  Hvis du oppdager tidlige varseltegn, reager raskt og positivt på dette ved å ta en “time out” for å tenke over hva som skjer og for å lage en handlingsplan for å stoppe og snu denne utviklingen.

 


 

 

Hvordan mestre triggere for spiseforstyrrelsen og tilbakesteg

         Identifiser triggeren

         Håndter ytre hendelser (livet) med problemløsningstrategier (les om det i ”Likevekt”)

         Vær oppmerksom på å benevne et tilbakefall som et tilbakesteg

         Ta tilbakestegene ved roten ved å følge retningslinjene fra behandlingen; for eksempel begynn med selvregistrering; gjenopprett en regelmessig måltidsrutine; planlegg spising på forhånd og ta et overblikk over spisemønsteret; vei deg selv en gang i uken og vær varsom med fortolkningen av veiingen; unngå å følge ekstreme og rigide diettregler; still spørsmål ved ”jeg føler meg feit følelsen”, analyser overspisinger; bruk distraherende aktiviteter og problemløsning; reduser problematisk kroppssjekking eller unngåelse.

         Hvis gravid/etter graviditet, spør jordmor om råd og veiledning i forhold til hva som er vanlig vektøkning og hva som er vanlig og spise og hvor lang tid en vanligvis bruker på å bli normalvektig igjen etter fødsel

         Som en generell retningslinje, gjør det motsatte av hva spiseforstyrrelses DVD’en vil få deg til å gjøre (det betyr ”gjør det du vet er rett”). Bli involvert i andre områder av livet ditt, som det å være sosial (på denne måten kan du spille flere sunnere DVD’er)

 

Ø  Hvis ovenfornevnte tiltak ikke virker innen fire uker, vurder å søke hjelp.

Ø  Hvis kroppsmasseindeksen kommer under 18,5 i BMI to målinger på rad, søk hjelp.

 

 

 

 

 

 


Kapittelmeny