Testiscancer(05.03)Oppfølging etter behandling (v. 1.4)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...

     DEFINISJON  

Oppfølging etter operasjonen og etter gjennomført behandling ved HUS / SUS

     RUTINER

1.    Retningslinjer

 

1.1  Ca. 5 dager etter operasjonen.

                      Evt. kontroll av blodprøver AFP, B – HCG

 

1.2  Videre oppfølging

                      Pasienten følges i hovedsak opp fra Haukeland Universitetssykehus på bakgrunn av diagnose og gjennomført behandling

                      Onkologisk avdeling HUS/ evt. SUS gir anbefaling om kontrollintervall for rtg.thorax, CT, evt. MR

                      Blodprøver bestilles.

-       S – Testosteron, Hb, Leukocytter, Trombocytter, AFP, B-HCG, LH, FSH, Na, K, Ca, Kreatinin, Urinstoff, ALAT, LD, ALP.

 

2. Undersøkelser / prøver ved evt. konsultasjoner på SUS.

                    Palpasjon av scrotum

                    Ultralyd av scrotum

                    Henvisning til ultralyd scrotum på røntgenavdelingen evt.

 

 

 

 

 

 


Kapittelmeny