Testiscancer(05.02) Konsultasjon hos urolog (v. 1.5)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...

     DEFINISJON   

Gjennomføring av første konsultasjon hos urolog. Pasienten kan mottas:

                      Etter at henvisning er mottatt rutinemessig i DIPS fra primærlege.

                      Direkte fra primærlege med henvisning.

                      Fra røntgenavdelingen etter ultralyd bestilt av primærlege

     RUTINER

1.    Retningslinjer for vurdering:

         Anamnese.

-       Almensymptomer

-       Smerter

-       Ubehag i scrotum

-       Familiestatus og evt. barneønske.

-       Familieanamnese

-       Tidligere sterilisering, orkidopeksi, eller andre inngrep på scrotum.

-       Tidligere infeksjon eller traumer i scrotum.

-       Vurdering av blodprøver: Hb, Kreatinine, AFP, LD, ALP, B – HCG, FSH, Testosteron

 

2. Undersøkelser / prøver

         Palpasjon av scrotum

         Palpasjon for å avdekke forstørrede lymfeknuter.

         Ultralyd av scrotum

         Henvisning til ultralyd scrotum på røntgenavdelingen dersom dette ikke er utført.

         Undersøke evt. gynekomasti

 

3.    Videre behandling.

 

3.1.       Operasjon ved antatt cancer testis (innen 2 uker)

                                    -     Innkomstjournal blir fortrinnsvis tatt opp.

                                    -     Blodprøver bestilles.(Skjema utfylt i egen informasjonsperm)

§  Hb, Leukocytter, Trombocytter, AFP, B-HCG, LH, FSH, Na, K, Ca, Kreatinin, Urinstoff, ALAT, LD, ALP, S – Testosteron,

§  HIV, Hepatitt B + C (med følgeskriv) ved sæddeponering.

-       Lege bestiller CT – thorax / abdomen / bekken.

-       Informasjon om mulighet for evt. testisprotese

-       Informasjon om mulig biopsi fra kontralateral side.

 

3.2.      Formidle samtale med pasientforløpskoordinator / sykepleier Ur.pol.

-     Urolog formidler informasjonssamtale med pasientforløpskoordinator

      (tlf.48041069) eller sykepleier ved Urologisk poliklinikk (tlf. 9413)

-       Sykepleier bestiller time til sæddeponering og informerer om «Pasientreiser»

 

3.3.         Operasjon ikke nødvendig.

-       Ikke indikasjon for operasjon

-       Pasienten sendes hjem med avtale om ny kontroll hvis nødvendig.

 


Kapittelmeny