Testiscancer(05.01) Vurdering av henvisning fra primærlege (v. 1.4)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...

 

 

     DEFINISJON:

 

Vurdering av henvisning fra primærlege med tanke på planlegging av konsultasjon og evt. videre behandling ved Urologisk seksjon.

Vurderingen gjennomføres av overlege ved Urologisk seksjon.

 

     RUTINER:

 

1.    Retningslinjer for vurdering:

            Alle henvisninger vurderes og prioriteres etter retningslinjene:

-          ”Krav til henvisning fra primærlege.”                    

-          Kriterier for prioritering Urologisk seksjon”

1.1        Mangelfull  / avvist henvisning:

-          Begrunnelse for avvisning / tilbakemelding til primærlege redigeres inn i brevmal i DIPS og sendes sekretærtjenesten som videreformidler til primærlege og evt. pasient

-          Notat i DIPS dikteres eventuelt.

-          (Henvisning returneres primærlege i henvisningsbilde i DIPS med referanse til journalnotat).

1.2.        Problemstillinger.

-          Alder

-          Almensymptomer

-          Smerter

-          Forhøyede lab. Prøver, dersom prøvene foreligger:

Hb, Kreatinin, AFP,LD,ALP,B - HCG,FSH, Testosteron

           

    2.   Utfylling av ”henvisningsbilde”i DIPS.

          For pasienten.

-       Ingen forberedelse nødvendig.

         For legen.

-       Evt. Ultralyd ved rtg.avdelingen

-       Lab.prøver: Hb, Kreatinin, AFP,LD,ALP,B - HCG,FSH, Testosteron

(dersom prøvene ikke er tatt tidligere)

         Konsultasjonen.

-    Urolog

         Prosedyrer / undersøkelse.

-       Ultralyd av scrotum.

         Prioriting:         Rett til prioritert helsehjelp, maksimalfrist 2 uker.

Ved begrunnet mistanke om cancer testis settes pasienten i «pakkeforløp».              

         Tidsbruk:          30 minutter

 

 


Kapittelmeny