04.Urolithiasis.Behandlingsforløp (v. 2.3)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...
ESWL PCN - L Akutt innleggelse Elektiv innleggelse sengepost Oppfølging primærlege Pre  operative rutiner Åpen Uretero- lithotomi Akutt innleggelse sengepost Utskrivn. senge- post Postopr. rutiner Smertefri etter 12 timer uten infeksjon Mottak/vurd. Akuttmottak Poliklinikk Innleggelse i sengepost URS - L Konsultasjon Ur.pol. lege Henvisning fra primærlege Andre lenker Pasient- og pårørendeinformasjon og opplæring Prioriteringsvei-     leder Urologi Kriterier for prioritering av ekstern henvisning Krav til henvisning fra primærlege Skjema, målinger og registreringer
Kapittelmeny