1. Pasientforløp Demens (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Spesialavdeling voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Primærhelse- tjenesten Samhandling Oppfølging Spesialisthelse- tjenesten Symptomer og tegn
Kapittelmeny