1. Pasientforl°p Demens (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Spesialavdeling voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Prim\x{fffd}rhelse- tjenesten Samhandling Oppf\x{fffd}lging Spesialisthelse- tjenesten Symptomer og tegn
Kapittelmeny