Asperger syndrom, tilbakemelding - opplæring (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Barn , unge, rus/Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling

Mer informasjon...
Litteratur / Referanser Tilbake til hovedsiden Helse- og omsorgstjenester
-
Har ingen oppgave i denne fasen Serviceerklæring Utredning Diagnostisering Oppfanging Henvisning Oppfølging Barnehage / Skole BUPA - Barne og Ungdomspsykiatrisk avdeling Helsestasjon PPT - Pedagogisk Psykologisk tjeneste Foreldre / Foresatte Fastlege Pasient og foresatte Informasjon og opplæring Beskrivelse av Asperger syndrom
Kapittelmeny