Asperger Syndrom , henvisning (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF

Mer informasjon...
Oppfanging Oppfølging Barnehage / Skole Utredning Diagnostisering Tilbakemelding Opplæring Foreldre / Foresatte PPT- Pedagogisk Psykologisk tjeneste Helsestasjon BUPA - Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling
-
Bupa mottar henvisning fra fastelegen. Serviceerklæring Pasient og foresatte informasjon og opplæring Fastlege Beskrivelse av Aspergers syndrom Litteratur / Referanser Tilbake til hovedsiden
Kapittelmeny