Spiseforstyrrelser: Delforløp henvisning (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Voksne/Avdeling Sola DPS

Mer informasjon...
Livstruende somatisk tilstand: Innleggelse medisinsk avd Lettere tilstander: DPS poliklinikk Alvorlige tilstander: Utredning/ behandling ved Enhet Spiseforstyrrelser (poliklinikk) Innleggelse for re-ernæring: DPS døgnavdeling / Regional avd. Tilbake Under 18 år: Utredning/ behandling ved BUP (poliklinikk/døgn) Saksbehandling Henvisning
Kapittelmeny