Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN) v. 1.1, 31.01.2014

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Ny prosedyre

 

 

VIN inndeles nå i usual VIN (uVIN) og differensiated VIN (dVIN). Men inntil nytt kodeverk er på plass brukes

 

         N90.0 VIN 1

         N90.1 VIN 2

         D07.1 VIN 3

 

 

Etiologi

uVIN er HPV relatert, hyppigst HPV 16/18

dVIN er ikke HPV relatert, oppstår ofte på basis av Lichen sclerosus.

uVIN pasienter har ofte hatt CIN /kondylomer i sykehistorien
uVIN ofte multifokale lesjoner og multisentriske (CIN,VaIN,AIN)
uVIN > 90 %

dVIN unifokale og unisentriske lesjoner
dVIN  - 5 %

De fleste VIN 2 og 3 er uVIN, men kun 1/3 av vulvacancertilfellene er uVIN

Symptomer/Klinikk

Mange asymptomatiske
Kløe, brenning, sårhet, dysparenui

 

Undersøkelser
Vulvaundersøkelse med kolposkop
Eddikksyre 2-5 % minimum 5 min før us
Stansebiopsi

 

Behandling

Mål:    Lindre symptomer

          Hindre progresjon til cancer

Bevare anatomi og funksjon
Betyr individuell behandling

 

Unngå overbehandling, spesielt av uVIN hos yngre kvinner.

 

Medikamentell (gjelder uVIN):
Imiquimod

 

Kirurgisk (uVIN og dVIN):

Ofte vanskelig å definere utbredelsen og få frie render.

Lokal eksisjon

Laservaporisering

 

Oppfølging

Høy residivfrekvens

Psykoseksuell dysfunksjon

 

uVIN har klart bedre prognose enn dVIN slik at kontrollene bør være ulik for uVIN og dVIN

Fortrinnvis hos gynekolog minimum 1 gang årlig første 5 år? Ellers individuell oppfølging. Selvhenvendelse ved symptomer.