Abort - håndtering av aborterte fostre v. 1.2, 21.04.2017

Endringer er understreket

 

 

Håndtering av aborterte fostre skal foregå i samsvar med Helsetilsynets retningslinjer, se rundskriv IK-9/2001. Rutinen gjelder både ved spontan og provosert abort.

 

Aborter før 12. uke/første trimester:

Abortmateriale blir behandlet etter retningslinjer for biologisk materiale.

 

Ønsker pasienten nedsettelse på minnelund samles abortmaterialet i nedbrytbar emballasje som fås fra Avdeling for patologi.

Bare når det er spesiell indikasjon sendes abortmaterialet til histologisk undersøkelse eller annen diagnostikk.

 

Aborter etter 12. uke/andre trimester:

Abortmaterialet settes anonymisert ned på gravlund dersom kvinnen ikke har uttrykt ønske om annet. Ønsker kvinnen andre ordninger kan prestetjenesten også formidle kontakt med andre trossamfunn. Se nøyere beskrivelse i IK-9/2001 angående andre lovlige alternativer.

 

Det understrekes at foster ikke kan leveres ut til andre personer enn kvinnen selv (f eks. ikke partner) (f.eks for gravlegging i en annen kommune).

Ved provosert abort pga misdannelser er obduksjon ofte ønskelig. Kvinnen må ha gitt tillatelse til dette (Natus abortjournal, obduksjonsbegjæring må kontrolleres).

 

Pasientinformasjon om håndtering av aborterte foster er utarbeidet av Helsetilsynet og finnes i IK-9/2001.