Gaver til ansatte som slutter ved Kvinne-og barnedivisjonen v. 1.2, 24.09.2013

Rutiner for gaver til ansatte som slutter ved

Kvinne-og barnedivisjonen

 

Endringer er understreket

 

Mål: Felles praksis for Kvinne-og barnedivisjonen ift gaver til ansatte som slutter.

 

Det er i løpet av et år flere ansatte som slutter ved Kvinne-og barnedivisjonen. De fleste fordi de går av med pensjon.

 

Ansatte som slutter etter 10 års ansettelse på divisjonen får en blomsterhilsen fra ledelsen. Overjordmor/oversykepleier/avdelingssjef/kontorfagleder eller nærmeste leder ordner dette etter innspill fra lederne når noen slutter.

Utover dette organiseres private gaver avdelingsvis f. eks ved innsamling, eller fra gavekasse på avdelingene.

Avdspl/avd.jmr/kontorfagleder har ansvar for å organisere dette på sine respektive avdelinger.