Barselkvinner - rutiner på barselavdelingen v. 1.7

1. Mottak av kvinnen

 • Ønske velkommen og gi muntlig og skriftlig informasjon.

Barsel - Velkomstsamtale 7G Velkomstsamtale, Barsel 7I

 • Dokumenter i NATUS når velkomstsamtalen er gitt

 

2. Amming Ammeprosedyre

 

3. Rutineprøver og kontroller

 • Hb: Kontrolleres 2. dag p.p. ved lav Hb før fødsel, sectio og blødning >500 ml, eller ved behov.
 • Urin: Kontroll av kvinner med proteinuri etter avtale med lege
 • Kontroll av uterus: etter ankomst avd., neste vaktskift for kvinner på O. dag og under jordmorsamtale.

 

 • 7I: Bt måling i forbindelse med jordmorsamtale. I utgangspunktet ikke behov for ONEWS målinger (gjelder også kvinner som ligger på 7G p.ga fullt hotell) men ved endring/forverring i klinikk gjøres det ONEWS-målinger av kvinnen ved 7I og det vurderes overflytting til 7G i samråd med lege. ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken

 

 • 7G: ONEWS-målinger x2 /døgn. Ved gul/rød score følges pasienten videre med målinger i henhold til rutinen. Postoperative pasienter, samt pasienter som nylig er overflyttet fra oppvåknings-/intensivavdelingen måles ved ankomst og videre x 2 per døgn. Lege ved avdelingen kan ordinere målinger oftere ved behov.

 

 

4. Utreisesamtale

 For 1.gangsfødende som har deltatt på fellesundervisning har en gjennomgang av fødsel (partogram) og fysisk sjekk på 2.dag

 • 7G: Jordmorsamtale gjennomføres på 2.dag.  Ved akutt sectio eller syk mor tas jordmorsamtale på 3.dag Barsel - Utreisesamtale

 

 

5. Vannlating Vannlatning/urinretensjon føde og barsel

 

 

6. Anemi:

 • Jern. Generelt anbefales det at kvinner med Hb < 10 og/eller lav ferritin tar jerntabletter fram til etter­kont­roll hos egen lege. Anemi, jern og blod
 • Ved Hb< 8,0 /dl og kliniske symptomer på anemi, kan parenteral jernbehandling vurderes. Konferer lege dersom kvinnen trenger iv jern/ blodtransfusjon. Blod er begrenset ressurs. Transfusjon kun etter nøye vurdering.

            Ferinject Anemi, jern og blod

            Blodtransfusjon Transfusjon av blodkomponenter og blodprodukter i SUS (Ikke tilgjengelig)

         

 

7. Etterrier:

 • Tom blære før amming
 • Varmeflaske
 • Akupunktur
 • Medikamentell behandling.  

 

8. Smerter i perineum /sting/hemoroider:

     Skal alltid inspiseres først for å kunne gi riktig behandling.

 • Hevelse: Kalde omslag (isbind, evt. isbiter i hanske). Medikamentell behandling.
 • "Blåveis"/Hematom: Kalde omslag, evt. tømning. Medikamentell behandling.
 • Hemoroider: Kalde omslag, fiberrik kost og rikelig drikke, Duphalac (evt. Microlax), informasjon. Medikamentell behandling

 

9. Medikamenter Legemidler som brukes ved barselavdelingene

 

10. Rh negative kvinner

Navlestrengsblod tas i forbindelse med fødsel, og testes for Rh-type. Barsel sjekker svar på prøve i Dips. 

Hvis barnet er Rh-pos skal mor ha Immunglobulin (Anti-D) Legemidler som brukes ved barselavdelingene

      Ved pregravid BMI>30 eller vekt > 100 kg skal samme dose settes iv.

 

Prøveresultater påføres:

NATUS – barnets kurve – Rhesus

NATUS - kvinnens kurve – forordnes som vaksinering og administreres

Barseloversikt – dokumenter at Anti D er gitt på mor, Rh på barn

 

 

 11.  Infeksjon etter fødsel

     Ved mistanke om infeksjon:

 • kontroller temperatur og ta ONEWS-måling. Kontakt lege, bestill blodprøver etter forordning.
 • Ved spørsmål om UVI: ta urin stix. Hvis positivt utslag - send urin til bact. us.

·         Ved mistanke om endometritt: ta bact.us fra cervix. Konferer lege.

 

Infeksjon i suturer/ rift:

Bad/skylling med intimsåpe og vann ved puss/sprikende suturer, ikke bruk grønnsåpe.

Evt ta bact.us.

 

Mastitt: Amming og mastitt

 

Infeksjon etter sectio: Sectio - postoperativ behandling ved Kvinneklinikken

 

 

12.  Bekkenleddsplager

Avlastning og informasjon er viktig for å hindre forverring av symptomer.

 • Kvinner som har plager og vansker i henhold til mobilisering henvises fysioterapi.
 • Behov for hjelpemidler styres av funksjon. For noen kan krykker, easyslide etc. være gode hjelpemidler dersom det er behov for det.

·         Evt. medikamentell behandling Legemidler som brukes ved barselavdelingene

           

 

 

 

 

Lenker

 

Journalføring barsel - jordmor og barnepleier

Overflytting til barsel