Gynekologisk kreft - KK
Gynekologisk kreft - KK
2. Nyttige lenker, gynekologisk kreft
3. Stadiuminndeling gynekologisk kreft
Anamneseskjema: Personopplysninger til utfylling
Antibiotikaprofylakse KK
Arvelig gynekologisk kreft Z80.4
Borderline ovarialtumores D39.1 (BOT)
Cervixcancer C53
Cytologiske og histologiske preparater
Endometriecancer C54
Endometriehyperplasi
Endometriepolypp N84.0
Epitelial ovarial-, tube- og peritonealcancer
HLR- gjenopplivningsforsøk ved hjertestans og livsforlengende behandling
Kontroll av pasienter behandlet for gynekologisk kreft
Malign tarmobstruksjon ved gynekologisk kreft
Manual oppfølging i LETSGO - studien
ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken
Pakkeforløp - Gynekologisk kreft
Palliativ cancerbehandling
PARP hemmer - Olaparib - behandling
Postmenopausal blødning N95.0
Premaligne lidelser i cervix
Prøvesvar - Signering leger KK
Smertebehandling ved kreft
Trofoblastsvulster
Tromboseprofylakse til allerede antikoagulerte pasienter
TUBA studien
Uterussarkom
Vulva og vaginal cancer
Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN)