Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut - HABU v. 1.2, 02.07.2019

Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede

Faggruppeleder for fysioterapeutene er bindeledd til avdelingssjef i faglige saker.

 

Kvalifikasjoner:

Fysioterapeut: Offentlig godkjent fysioterapeut.

Spesialfysioterapeut: Offentlig godkjent fysioterapeut samt oppfylte tilleggskrav som helseforetaket har satt (Overenskomst del B mellom Norsk Fysioterapeutforbund og Helse Stavanger HF).

 

Ansvarsområde:

Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut utfører arbeidsoppgaver delegert fra inntaksteam/nærmeste overordnede.

Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut har selvstendig behandleransvar innen eget fagområde.

Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, barne- og ungdomshabiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og barne- og ungdomshabilitering, HABU.

 

Samarbeid:

Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut inngår i fagteam rundt det enkelte barn og har ellers nært samarbeid med andre faggrupper på HABU.

Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut samarbeider med aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten, på andre avdelinger på SUS og ved andre aktuelle institusjoner.

 

Arbeidsoppgaver:

 

Utredning:

- Samarbeide om tidlig differensialdiagnose/funksjonsdiagnostikk

- Vurdere motoriske ferdigheter

- Vurdere behov for fysioterapi

- Vurdere behov for behandling med ortoser

- Delta i videovektor analyse i samarbeid med ortopediingeniører

- Vurdere behov for behandling med Botox og Baklofen

- Vurdere behov for ortopediske operasjoner.

- Vurdere behov for ganganalyse

- Delta i henvisning til, tolkning og formidling av data fra ganganalyse

- Vurdere behov for intensiv trening

- Delta i testing før, under og etter iverksatt behandling

 

Behandling

- Delta i spastisitetsbehandling ved SUS og HABU

- Følge opp intensivert trening etter behandling med Botox og Baklofen

- Igangsette og vurdere oppfølging av fysioterapi i kommunen

- Kontinuerlig vurdering/justering av ortoser i samarbeid med ortopediingeniør

- Iverksette og følge opp tiltak/rehabilitering etter operasjoner 

- Igangsette og gjennomføre spesialisert intensiv motorisk trening individuelt og i grupper, internt og ute i kommunene i samarbeid med lokal terapeut

- Igangsette og gjennomføre spesialisert intensiv gangtrening internt og ute i kommunene i samarbeid med lokal terapeut

 

 

Veiledning:

           -Veiledning til barn, foreldre og kommunalt ansatte fagpersoner

 

Undervisning:

Internt på HABU og andre avdelinger på SUS

Kommunalt ansatte fagpersoner, foreldre, ved høyskoler/universitet, kurs og konferanser

 

Dokumentasjon:

Etter lov om Helsepersonell

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

 

Fagutvikling:

Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut plikter å holde seg ajour innen eget fag og habiliteringsfeltet