Journalopptak før operasjon (Innlagt/fast-track/dagpasient) v. 1.2, 26.04.2013

  Forandringer er understreket

 

 

Det er utarbeidet nærmere regler for journalens innhold og håndtering, samt journalansvarlig person/koordinator. Se prosedyrene:

Journalrutiner-generelle for Kvinneklinikken

Koordinator (for oppfølgning av pasientbehandling)

 

Journalopptak gjøres på gynekologisk poliklinikk 2-4 uker før innleggelse,

eller på  den posten pasienten skal ligge. Se prosedyre:

Operasjonsbeskrivelser,maler for journal

 

Journal tas opp for alle uavhengig av innleggelsesform. Det må gå klart fram hvilket inngrep som skal utføres, konferer evt med overlege.

Kurve eller fast track journal føres nøyaktig.

 

Kurve, blodprøver og spesialundersøkelser

Pasientkurven påføres alle medisiner, HUSK tromboseprofylakse og antibiotikaprofylakse! Antistoffkontrollskjema, evt blodbestilling (kun der man venter at transfusjon blir nødvendig)

Røntgenundersøkelser rekvireres (NB svar må følges opp av rekvirent, vurder konsekvens for inngrep eller operasjonsprogram, konferer med seksjonsoverlege operativ drift/pasientkoordinator/operasjonsansvarlig lege)

Andre rekvisisjoner ( biokjemiske analyser, bact.us, følg opp svaret og korriger behandlingsplan)

 

Dato/tid for inngrep                                               

Dagkirurgiske og fast track pasienter får vanligvis dato og møtetid for inngrepet mens de er på poliklinikken.

Sykepleier legger pasienten direkte i DIPS, NB riktig post, og at operasjonsdato som er skrevet på henvisningen stemmer med det pasienten har fått beskjed om på forhånd. Ta hensyn til om operatør er bestemt.

Ved ombestilling av time må pasientkoordinator eller avdelingssykepleier gyn.pol få beskjed.

 

Anestesi ved dagkirurgisk inngrep på gyn.pol

Hvis dagkirurgisk inngrep på gynekologisk poliklinikk ikke kan gjennomføres i lokalanestesi (f. eks. engstelig pas ved conisering, laservaporisering utbredte forandringer etc.), avgjør anestesilege anestesiform. Ved journalopptak er det viktig å få med helsetilstander som er av betydning for anestesi.

Avdelingssykepleier legger pas inn i ORPLAN/Arbeidsavdelingen/op.stue gyn.pol. Anestesilegen ved Arbeidavdelingen vurderer behandling ut fra opplysningene i ORPLAN og DIPS.

Pasienten får nøye informasjon om frammøte og forberedelse av sykepleier gyn.pol.

 

Informasjon

Etter journalopptak hos lege får pasienten nærmere informasjon av sykepleier, og det gis time til å få utført inngrepet for pasienter til sterilisering, diagnostiske lap.scopier inkludert infertilitet. (Pasienter til hysteroscopisk fjerning av polypp, evt.andre typer dagpas. til SOP, får time fra pasientkoordinator).