Barsel - Nyfødt poliklinisk blodprøvetaking - pasientinformasjon v. 1.6, 23.03.2022